Εμείς, η ομάδα του argostoli.net

αποφασίσαμε τέλη του 2017 να φτιάξουμε το argostoli.net. Σκοπός μας για ιστοσελίδα που να καλύπτει την πνευματική, καλλιτεχνική κλπ ζωή του νησιού και την καθημερινότητα