Εικόνες χαρακτηριστικές των νησιών μας που θα μείνουν χαραγμένες στην μνήμη του επισκέπτη συνδυασμένες με στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας