τα μεγάλα προβλήματα που μας απειλούν , όπως η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική επιβάρυνση, οι μεγάλες, όλο και μεγαλύτερες ανισότητες απεικονίζονται μέσω της στατιστικής σε δεδομένα. Το ourworldindata προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην απεικόνηση σε δεδομένα αυτών των προβλημάτων. Η απεικόνηση σε δεδομένα επιτρέπει μετρήσεις οι οποίες βοηθούν στην βέλτιστη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Αξίζει να περιπλανηθείτε διαδικτυακά σε αυτόν τον ιστότοπο.