Πιστοί και φέτος στο ραντεβού τους πολλοί κάτοικοι των χωριών της Εικοσιμίας αλλά και των άλλων χωριών της Λειβαθούς ανέβηκαν στο λόφο του Τραπεζακιού για να προσκυνήσουν την Παναγία την Τραπεζοφόρα.

Το πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος στο Τραπεζάκι μας φέρνει μνήμες από τα παιδικά μας χρόνια. Και φέτος όπως κάθε χρόνο οι οικογένειες Ποδηματά είχαν φροντίσει την εκκλησία , τον γύρω χώρο αλλά και να υπάρχουν νερά και δικονάρια για όλους τους πιστούς. Και του χρόνου.