Αυτή η σελίδα ας αφιερωθεί σε έναν πρωτοπόρο. Τον Νίκολα Τέσλα.

Ποιος ήταν όμως ο Nikola Tesla?

βιογραφία από τη wikipedia

“Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα” σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η Boston Consulting Group σε συνεργασία με τη Microsoft με τίτλο: “Harnessing the Power of AI in Greece. Embarking on the path to value”/ “Αξιοποιώντας την δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα”.

περισσότερα