ΜΕΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
inKefalonia
Λιθοστρώτου 4 Αργοστόλι
www.inkefalonia.gr
Γιώργος Χαλαβαζής